Skriv ut
25
apr

Regissörerna återförenas inom Teaterförbundet

Skriven av Niklas Hellberg .

Sveriges Regissörer, en fackförening för teater och film regissörer inom Ledarna, röstade vid sitt årsmöte 22:e mars enhälligt för en återförening med Teaterförbundet. Om frågan röstas igenom vid ett extraårsmöte i september blir återföreningen ett faktum.


Sveriges Regissörers uttåg ur Teaterförbundet för 10 år sedan berodde på ett inom yrkeskåren stort missnöje med Teaterförbundets ledning. Vi kände att regissörerna ständigt såldes ut i avtalsförhand-lingarna till fördel för större grupper av anställda inom Teaterförbundet. Viktiga frågor såsom upphovsrätt fick inte plats. Och när film- och teaterregissörerna sökte en större autonomi inom förbundet, mötte dessa krav kompakt motstånd och regissörerna marginaliserades.

En stor satsning på yrkesfrämjande aktiviteter av teaterbranschen blev till en Teaterallians som endast gällde för skådespelare. Varken film- eller teaterarbetare med upphovsrättsanspråk togs med i det sammanhanget. Kompetensutvecklingen har därför eftersatts under ett stort antal år trots att den tekniska utvecklingen har eskalerat och nya arenor har utökats som regissörer frekventerar.
Sveriges Regissörer har varit en aktiv, medlemsdriven fackförening som har åstadkommit mycket. Omfattande arbeten kring jämställdhet och yrkesfrämjande aktiviteter såsom workshops och speeddating vid de stora teaterfestivalerna har genomförts. Nordiska och internationella samarbeten, inom film och teater som t ex den internationella konferensen om regikonsten förra året med bland annat Heiner Goebbels som gäst har höjt nivån på utbytet av erfarenheter. Under arbetet inför kommande avtalsförhandlingar och filmförhandlingar om filmstödet har vi upptäckt att vi ändå står så pass nära våra kolleger i Teaterförbundet att en kraftsamling inom en enda organisation kunde vara möjligt.

På inbjudan av Teaterförbundet inledde vi i augusti 2009 ett serie samtal om ett eventuell åter-förenande. Under dessa samtal upptäckte vi att etableringen av de två nya Regissörsavdelningarna inom Teaterförbundet undanröjde en del av de motsättningar vi upplevde för tio år sedan. Vi fann att vi togs emot med respekt och öppna armar av både kolleger och Teaterförbundets nya ordförande Anna Carlson. Ett stort antal möten med respektive avdelningar ledde till gemensam arbetsplan för framtida förbättringar av förhållanden för teater- och filmregissörer.

Vi ser fram emot att möta framtidens utmaningar tillsammans.

Stockholm 23 april 2010
Styrelsen för Sveriges Regissörer genom
Ordförande, Edward Buffalo Bromberg
Filmansvarig, Christina Olofson