Skriv ut
29
sep

Institutionsavtalet slutmanglat!

Skriven av Niklas Hellberg .

Från förhandlingsgruppen Mattias Lafolie, Stefan Moberg och Buffalo Bromberg:

Vi fick ge med oss på tvåmånadersregeln (minimikrav reptid oavsett föreställningslängd) och höjd minimilön men fick trots allt ändå igenom flera för oss viktiga principer. Två månader på teatern är ändå nåt vi vid varje tillfälle KAN förhandla om, liksom lönen.

Det vi nu fick med är principiellt viktiga frågor. Jag var ju rätt så pessimistisk inför slutförhandlingarna som ni minns. Men trots att jag kände det tufft och illavarslande känner jag idag en viss glädje att vi trots allt nådde hit. Vi får inte glömma att förhandlingarna i år mycket handlade om att stävja motpartens vilja till förändringar, läs: för oss försämringar. De har en ny formulerad ideologi där de vill att allt helst görs upp på individuell nivå och inte genom centrala överenskommelser.

Vad vi i korthet fick med är:
*Skrivelsen om att regissören är iscensättningens upphovsman.
*Att vi ska ha en skälig ersättning vid förfogande utanför den egna teatern.
*Vi tappade inte begreppet licensiering utan kan nu om man vet att man kommer göra en långkörare förhandla fram en individuell överenskommelse. Detta är viktigt att medlemmarna får reda på!
*Vid fastställande av ersättningens storlek ska samproduktioner medräknas.

Här är vad SvS drev som nu är med i avtalet:
*Svensk Scenkonsts förslag på ny trappa kan vara en fördel för oss. Det blev tre steg med förhöjda belopp och är att se som en kurva och inte trappa. Fördelen med en kurva är att det även kan bli en fortsatt utveckling även efter 15e produktionen och inte som tidigare, där trappan riskerade att landa i en platå som stod still.
*De la in en passus om ansvar vid förskjutning av premiär som inte var helt bra för oss, men heller inte katastrofal. Lydelsen blev: Ersättning för förskjuten premiär som inte orsakats av den anställde ersätts med daglönen x 1,5. Bevisbördan för ansvarsfrågan ligger på teatern som har sitt arbetsgivaransvar. Här handlar det alltså bara om ersättningen enligt det förhöjda beloppet. I övrigt ska lön utgå som normalt.

Läs också på TF:s hemsida