Skriv ut
07
nov

Plattformar för upphovspersoner i TF?

Skriven av Niklas Hellberg .

Medlemsmötet för upphovspersoner inom Teaterförbundet!

Måndag den 21 nov. hände det unika att yrkesavdelningarna för regissörer, scenografer, kostymörer och träffades i Stallet. Koreograferna, ljusdesigners och maskörerna var också inbjudna men inte lika välrepresenterade som ovanstående grupper.

C:a 35 personer diskuterade det för slag som arbetsgruppen lade fram om som benämns plattformar istället för centrum och allians. Arbetsgruppen vill ha med flera beståndsdelar i verksamheten som ska vara nationell.

Mathias Lafolie har på Förbundsstyrelsens uppdrag lett arbetet. Under våren ska förbundsstyrelsen ta ställning hur fråga ska drivas vidare och DET KOMMER ATT UTLYSAS FLER MEDLEMSMÖTEN ÖVER YRKESGRÄNSERNA. Klicka på läs mer så kan du ta del av förslagen om vidareutbildning, yrkesfrämjande, sk. tygghetsanställningar mm

 

 

Som diskussionerna går nu kan idéerna sammanfattas så här:

 

Rörliga tidsbestämda trygghetsanställningar med möjlighet till viss mindre produktion som sen kan användas vidare eller utvecklas med hjälp av annan huvudman senare. TRYGGHETSANSTÄLLNINGAR ÄR NÅGOT SOM ARTISTALLIANSERNA ANVÄNDER MEN KOMMER ATT UTREDAS MER.

Urvalen av vilka som får ta del av dessa anställningar sker genom ett system där konsulenter utsedda för begränsad tid tar besluten och arbetar för att etablera kontakt med branschen. KONSULENTER HAR T EX FILMINSTITUTET OCH DET VAR ETT HETT ÄMNE PÅ MÖTET OCH BÖR PRECISERAS.

En omfattande vidareutbildningsverksamhet.

Platsen för detta kan vara ambulerande. Ambitionen är att upphovspersoner i hela landet ska kunna ta del.

Man kan anslutas i form av anställd eller som medlem. Som anställd kan man engageras enligt ett rullande system med kortare eller längre anställningar. Förslagsvis mellan 3 månader till 1 år. Har man fått stöd måste man stå över minst två år tills man kan ansöka igen. Som medlem ska man själv visa intresse av att få medverka i evenemang där så är möjligt.

Ambitionen är att utveckla konstformerna och tänka gränsöverskridande.

Ekonomiskt stöd ska främst sökas från de håll som nu stöttar de befintliga allianserna och centrumbildningarna. Branschen skulle till viss del även själv genom kollektivavtalen kunna säkerställa resurser genom en fastställd %-sats som öronmärks för ex vidareutbildning.

Huvudmän/delägare i detta projekt bör utgöras av de organisationer som på olika sätt har intresse av och är berörda av denna verksamhet.

Satsningen känns som en lyckad syntes av den svåra ekvationen få och många, en modern tappning av yrkesfrämjande och trygghetssystem som ger upphovspersoner vad de behöver: utvecklande av idéer under trygghet, eller ytterst, att få verka som konstnär.