Skriv ut

Historik

Svenska Regissörsföreningen har en lång och rik bakgrund

 

SRF har i snart femtio år arbetat för regissörernas bästa. Föreningen bildades 1956 av dåtidens ledande teaterregissörer som Alf Sjöberg, Ingmar Bergman, Göran Gentele, Bengt Ekeroth med flera och var då Sveriges första regissörsförening. SRF hette från början Svenska Regissörsförbundet och var bland annat stiftande medlem i KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). 1960 blev organisationen en sektion inom Teaterförbundet, och fick sitt nuvarande namn. 1974 fusionerades den med Föreningen för filmregissörer.

 

Efter omorganisationer av avdelningarna inom Teaterförbundet var SRF under några år på 90-talet en fristående intresseförening, men 2001 återfick föreningen sin fackliga status. Dock är SRF fortfarande en egen organisation som verkar såväl inom Teaterförbundet som i eget namn. Föreningen har egen budget och egna representanter i andra organisationer, som exempelvis KLYS och NSIR (Nordiska Sceninstruktörsrådet).

 

Numera företräder SRF huvudsakligen de regissörer som specialiserar sig på regi inom scenkonsten, medan de frågor som berör film, television och liknande handhas av Sveriges Filmregissörer. Organisationerna har dock ett nära samarbete, och det är inte ovanligt att medlemmar arbetar växelvis på det ena eller andra området.


Sveriges Regissörer
var en självständig organisation under perioden 2000 - 2010. Under den senare hälften under Ledarna som paraplyorganisation. De regissörer som är ledaranställda och är kvar där har flyttats över till Medialedarna.

Sveriges Filmregissörer
SFR
bildades som en avdelning inom Teaterförbundet 2007. Film- och mediafrågorna inom TF ligger nu på deras bord. Klicka på länken överst på denna sida!